For the sake of Lyrics..

 

Tori Amos – Father Lucifer

 

19 Miles to Baghdad

Jealousy

Natalie Merchant – Ophelia

Tori Amos – Marys of the Sea

Life is Sweet

Tori Amos – God

Eagles – Hotel California

Tori Amos – Yes, Anastasia